Legal

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy
Itäinen Rantakatu 74 D 169
20810 Turku

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petra Grönlund
+358 10 6170 440
petra.gronlund@haromapartners.fi

 

3. Rekisterin nimi

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen, palveluiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaan tiedotukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi (Etu- ja sukunimi)
Yritys
Y-tunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoitetiedot (Laskutus- ja toimitusosoite)
Verkkosivuston käytöstä kerättävä tieto

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään kun hän on yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai asioi henkilökohtaisesti Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n toimistolla. Sopimuksen teon yhteydessä. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Lisäksi asiakkaaseen liittyvää tietoa kerätään automaattisesti asiakkaan käydessä verkkosivuillamme (Mm. Google Analytics).

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille, ellei se ole asiakkaan kanssa sovitun palvelun kannalta tarpeellista. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä puitteissa.

 

9. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Järjestelmä on lisäksi suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla. Rekisteriin pääsee käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen.

 

12. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena sähköpostiin petra.gronlund@haromapartners.fi.

 

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamiseen ja tietojen poistamiseen. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena sähköpostiin petra.gronlund@haromapartners.fi.

 

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainonnassa. Kiellot voi lähettää kirjallisesti sähköpostiin petra.gronlund@haromapartners.fi tai puhelimitse +358 10 6170 440